9.1

Enquete

Al ruim 20 jaar staan wij voor klantgerichtheid, kwaliteit, korte behandelduur, kindvriendelijkheid, continuiteit, vraaggestuurde zorg, preventie en curatie, optimale samenwerking met alle betrokken partijen, teneinde samen te komen tot het beste resultaat. 

Wij zijn pas tevreden als u dat bent, wij hechten veel waarde aan uw mening. Bent u tevreden? Laat het ons weten, via : aanmelden@depraatmaatgroep.nl of via onze enquete.

Wij horen graag van u, bijvoorbaat dank voor uw reactie. Want, wie het beste nastreeft is nooit volleerd! 

1. Hoe bent u aan het adres van de Praatmaat Groep gekomen?


2.Om welk probleem gaat (ging) het?3. Wist u voor uw komst van het bestaan van een logopedist?

4. Hoe vindt u de telefonische bereikbaarheid om een afspraak te maken?


5. Hoe vindt u de bereikbaarheid van het praktijkadres?


6. Heeft u moeten wachten alvorens de therapie kon worden gestart?

7. Indien ja, hoe lang was de wachttijd?


8. Vond u dit bezwaarlijk?

Ontvangst

9. Wie was uw logopedist?
10. Hoe vond u het eerste contact tussen u (eventueel als ouder) en de logopedist?


11. Hoe vond u het eerste contact tussen uw kind en de logopedist?


12. Vond u het aantal voorgeschreven behandelingen bij aanvang?


Wachtruimte

13. Hoe vindt u de wachtruimte?


14. Hoe vindt u het materiaal, aanwezig in de wachtruimte?


Behandelruimte

15. Hoe vindt u de behandelruimte?


16. Hoe vindt u de privacy in de behandelruimte?


Behandeling en begeleiding

17. Hoe verloopt (verliep) de behandeling c.q. begeleiding?


18. Hoe is (was) het contact tijdens de behandelperiode tussen uw kind en de logopedist?


19. Hoe is (was) het contact tussen u (eventueel als ouder) en de logopedist?


20. Hoe vindt u de gebruikte methodes en/of materialen?


21. Hoe ervaart u de uitleg en informatie die u wordt gegeven?


22. Wordt de behandeling vaak onderbroken (bijvoorbeeld telefoon)?


Controle

23. Vindt u het wenselijk dat er een controleafspraak wordt gemaakt?

24. Opmerkingen