9.1

Links(extra info)

www.kidsproof.nl  (Op deze site vind je de leukste tips voor ouders & kids).
www.kindentaal.nl (info over spraak/taal ontwikkeling en hoe deze te stimuleren) 
www.logopedie.nl  (voor alle vragen over logopedie, vergoeding, logopedische problemen) 
www.zorgverzekeringwijzer.nl  (voor informatie over zorgvergoedingen bij logopedie)
www.kno.nl (uitleg spraak-/taal- en stemproblemen bij kinderen) 
www.geluidstuin.nl  (informatie over gehoor voor kinderen) 
www.stotteren.nl 
www.hersenletsel.nl 
www.stemwerk.com 
www.nvlf.nl (Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) 
www.dysfagie.nl (slikproblemen) 
www.schisis-cranio.nl 
www.nvvs.nl (Ned. Vereniging Voor Slechthorendheid) 
www.dyspraxie.nl 
www.downsyndroom.nl 
www.kinderergotherapie.nl (sensorische integratie) 
www.oudersonline.nl 
www.stichtingbalans.nl 
www.dyslexie.nl 
www.leesplein.nl 
www.nvvs.nl (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden en de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.) 
www.inclusiefonderwijs.nl (Informatie over integratie van kinderen met een verstandelijke handicap in het regulier onderwijs.) 
www.oudersenrugzak.nl (Informatie over leerlinggebonden financiering (rugzakje).)  
www.zorgwijzer.nl  (Voor meer informatie over persoonsgebonden budget ) 
www.leraar24.nl   
www.actiefouderschap.nl 
Stoppen met foppen boek 
www.squla.nl/taalextra (Met deze methode leren kinderen spelenderwijs beter lezen en spellen)
www.squla.nl/woordextra (gratis oefenmethode voor kinderen die een taalachterstand hebben)

 

 

TOLK: 
www.tolkinfo.nl 

Ouderverenigingen: 

www.fvo.nl (federatie van ouder verenigingen) 
www.balansdigitaal.nl (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)