9.1

Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit bespreken met uw behandelend logopedist. Indien u er met haar niet uit komt, dan kunnen we samen kijken naar een passende oplossing.

U kunt hiervoor altijd contact opnemen met Berlinda van der Sloot, directeur van De Praatmaat Groep. Zij is te bereiken via het volgende telefoonnummer: 06 - 22808129.

Als u na dit gesprek ontevreden bent over de oplossing, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De Praatmaat Groep volgt deze klachtenregeling. Informatie over de klachtenregeling vindt u in de Klachtenfolder