Nationale voorleesdagen

25 Januari, 2017 07:48

Vandaag starten de nationale voorleesdagen!  Welk boek gaat u voorlezen?

De weg naar het leren lezen start ver voordat het kind zelf begint te lezen en te schrijven. Als ouder speelt u een belangrijke rol in het ontwikkelen van de ‘ontluikende geletterdheid vaardigheden’, vaardigheden welke een kind voorbereiden op schoolsucces: het gebruiken van taal, de woordenschat, het begrijpen van verhalen, kennis van geschreven teksten en het bewustzijn van klanken.

Wanneer u samen met uw kind een boek leest, helpt u het kind met het ontwikkelen van deze vaardigheden. Daarbij is niet alleen van invloed hoe vaak u samen met het kind een boek leest, maar juist de manier waarop u dit doet maakt een groot verschil.

De onderstaande checklist is een vertaling van de checklist die The Hanen Centre heeft gemaakt en geeft u een idee van hoe u samen met uw kind een boek leest en welke andere dingen u kunt doen om uw kind optimaal te laten leren.

Voorleeschecklist

< Dyslexie Vroegsignalering >