9.1

Succesvol afstuderen bij De Praatmaat Groep

Willeke

Gedurende een half jaar heb ik mijn afstudeeropdracht uit mogen voeren bij De Praatmaat Groep. Ik heb onderzoek gedaan naar de wijze van handelen van logopedisten bij meertalige kinderen met een (mogelijke) taalontwikkelingsstoornis. Hiervoor heb ik verschillende

(enthousiaste!) logopedisten binnen de Praatmaatgroep geïnterviewd, waardoor ik te weten ben gekomen waar vragen en knelpunten liggen.

Naar aanleiding van de resultaten heb ik een innovatief voorstel ontworpen en gepresenteerd. Erg leerzaam! Tijdens dit proces heb ik ontzettend fijne begeleiding gehad vanuit de Praatmaat Groep. Je werkt echt mee aan een groter geheel en er wordt op een fijne manier met je meegedacht. Ook heb ik veel in de praktijk mogen meekijken, zo ervoer ik ook zelf dat mijn afstudeeropdracht van waarde was.

Praatmaat Groep bedankt!

Willeke de Wit, 4e jaars student logopedie Windesheim Zwolle


Emma

Ik kijk terug op een hele leuke en leerzame tijd. De eerste twee weken heb ik vooral gekeken naar behandelingen die mijn praktijkbegeleidster uitvoerde, maar al snel mocht ik stukjes van behandelingen overnemen. In het begin vond ik dit best spannend, maar ik vond het leuk om te zien dat ik steeds meer gewend raakte aan de kinderen. Ik behandelde vooral meertalige kinderen met een taalachterstand.

Door deze stage ben ik erachter gekomen dat mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Dit kwam vooral doordat ik veel vrijheid kreeg tijdens de behandelingen die ik gaf. Mijn praktijkbegeleidster was tijdens elke behandeling aanwezig, maar tijdens de voorbereiding en de behandeling zelf mocht ik vaak mijn eigen idee uitvoeren.

Ik ben ook een avond aanwezig geweest bij het intercollegiale overleg.

Ik vond dit heel interessant en vond het heel leuk dat ik als stagiair hierbij mocht zijn. Doordat De Praatmaat Groep een grote organisatie is, heb je de kans om op veel plekken te kijken en veel collega’s te ontmoeten. Dit vond ik echt een pluspunt aan stage lopen bij De Praatmaatgroep.

Emma van Katwijk, 2de jaars student logopedie HU Utrecht

Bekijk onze vacatures