Week van de Alfabetisering.

5 September, 2017 07:37

2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert Stichting Lezen & Schrijven vanaf 4 september de Week van de Alfabetisering.Mensen die laaggeletterd zijn lopen tegen veel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Letters en cijfers zijn overal, dus het probleem ook. Helaas weten te weinig mensen in Nederland van dit probleem af. En hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot 10 september de Week van de Alfabetisering.

< Ontwikkeling taalgevoel start al in de buik Lax Vox instructiefilm >