Richtlijn stotteren

1 December, 2015 11:48

De Praatmaat Groep hecht grote waarde aan het vergroten van de kennis en versterken van de vaardigheden van het personeel. Naast het individueel volgen van cursussen komen de collega's van De Praatmaat ook regelmatig bij elkaar voor cursussen, workshops en intercollegiaal overleg. Donderdag 26 november j.l. hebben de zij zich verdiept in de nieuwe richtlijn stotteren. Deze richtlijn geeft evidence based aanbevelingen over hoe er in de praktijksetting gehandeld dient te worden bij rondom een cliënt met stotterklachten. Het was een leerzame en gezellige avond en volgde op de avond over het werken met Taal in Blokjes die 2 dagen eerder werd gehouden.

< Logopedie staat in de spotlight Doventolk steekt Adele naar de kroon met ontroerend 'Hello' in gebarentaal >