"Pak taalprobleem direct aan"

25 Juli, 2019 11:58

Bij veel kinderen gaat het leren praten met horten en stoten. Vaak gaat men ervanuit dat een interventie niet nodig is en het praten vanzelf wel op gang komt. “Volstrekt ten onrechte”, vindt prof. Ellen Gerrits. “Zo vergroot een taalstoornis het risico op leerproblemen. Om dat te voorkomen is juist vroegsignalering enorm belangrijk. Te meer daar de impact van slecht communiceren, ook voor het verdere leven, enorm kan zijn.” Lees meer

< Nieuw leesprogramma voor kinderen met autisme Tas vol taal >