LOGOPEDIE LEVERT MAATSCHAPPIJ TOT 115 MILJOEN EURO OP!!

22 April, 2024 18:15

Enige tijd geleden heeft de NVLF opdracht gegeven aan SEO Economisch Onderzoek om de kosten en baten van logopedie bij kinderen met spraak- taalstoornissen te onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek is zeer positief voor de logopedie. Investeren in logopedie levert geld op! Heden is het nieuws van het seo-onderzoek openbaar gemaakt.

 

SEO heeft in opdracht van de NVLF becijferd dat 1 euro logopedie voor de behandeling van spraak- en taalstoornissen bij kinderen tussen de 1,67 tot 3,04 euro oplevert.

Eerste resultaat van het openbaar maken van seo-rapport is:

Zorgvisie

http://www.zorgvisie.nl/Financien/14907/Bezuiniging-op-logopedie-kost-maatschappij-geld.htm

< Gezondheidscentrum de Nassau gaat verhuizen!