Kinder- logopedie bij KDV De Paddestoel in Almere

20 Juli, 2024 08:20

Kinderdagverblijf De Paddestoel is niet zo maar een kinderdagverblijf. 
Het pedagogisch concept, de locatie, de inrichting en het multidisciplinaire zorgaanbod maken de Paddestoel uniek in Almere!

Het pedagogisch beleid: 
Het pedagogisch beleid is gestoeld op "De Gordon Methode" 
Waarbij het luisteren naar het kind centraal staan. De Liefde voor kinderen in het algemeen en de liefde voor het kind in het bijzonder komen tot uiting in een liefdevolle communicatieve verbinding tussen ouder en kind en/of tussen verzorger en kind. Het communicatieproces dat hierdoor op gang komt is van cruciaal belang in het werken met en voor kinderen. De eigenheid van het kind en het  zich veilig en prettig voelen komen tot volle wasdom als kinderen zich "gezien" en "gehoord" voelen.

De Kernwaarden waar KDV De Paddestoel voor staat worden vertaald in de 4 R's;

 • Rust
 • Reinheid
 • Regelmaat
 • Respect, voor de eigenheid van het kind.

Onze professionele pedagogische medewerkers worden getraind en periodiek gecoacht om het beleid en kwaliteit te waarborgen

De  zorg: 
KDV De Paddestoel neemt de dagelijkse zorg voor uw kind van u over en biedt daarnaast de mogelijkheid gebruik te maken van een uitgebreid zorgpakket.

Deze aanvullende zorg bestaat uit:

 • Logopedie ("De Praatmaat Groep", kinder-logopedie praktijk)
 • Huiswerkbegeleiding (onderwijsassistente)
 • Voorschoolse  educatie ( leerkracht)
 • Ouder /kindbegeleiding (pedagoge),
 • Kindertandarts
 • Kinderkapper
 • Verpleegkundige
 • Maaltijdverzorging, dagelijks een gezonde, verantwoorde en warme maaltijd

Uw kind zal liefdevol en met respect worden opgevangen en worden begeleid binnen 
KDV De Paddestoel.

Wees welkom en meldt uw kind nu aan: 
KDV de  Paddestoel 
Ambachtsmark 61 
1355 EE Almere

Tel: 036-5251436 b.g.g. 06-42865482 
E-mail : info@kdvpaddestoel.nl

    

!! KOM NAAR DE OPEN DAG! Zaterdag 26 mei van 13.00 -17.00 uur. !! 

www.kdvpaddestoel.nl

< Gezondheidscentrum de Nassau gaat verhuizen!