Dyslexiebehandeling is kosteneffectief!

20 Juli, 2024 07:45

Het was al bekend dat een nieuw behandelprotocol voor kinderen met dyslexie effectief is. Nu suggereert onderzoek dat de behandeling ook waar voor haar geld biedt, melden onderzoekers van onder meer de Erasmus Universiteit. Onderzoekers hebben de kosteneffectiviteit van een relatief nieuw Nederlands protocol voor de diagnose en behandeling van dyslexie onder de loep genomen. Eerder onderzoek liet zien dat ongeveer 40 procent van de hiermee behandelde kinderen hun achterstand op het gebied van lezen en spellen inhaalt. Na een inschatting te hebben gemaakt van de kosten van een behandeling volgens het protocol en van de kosten van gebruikelijke zorg en bijscholing bij dyslexie, lieten de onderzoekers 125 medisch geschoolde personen een inschatting maken van de impact op de kwaliteit van leven van (ernstige) dyslexie. Vervolgens werd een Markov-model gemaakt waarmee de kosten en baten van beide vormen van zorg konden worden berekend op verschillende momenten tijdens de schoolcarrière. Vanaf de basisschoolleeftijd is er duidelijk sprake van een verbetering van de kwaliteit van leven en de kosteneffectiviteit neemt steeds verder toe. Vergeleken met de kosteneffectiviteit van andere behandelingen die momenteel worden vergoed, lijkt de kosteneffectiviteit van het dyslexieprotocol gunstig, concluderen de onderzoekers Hakkaart-van Roijen en medewerkers.

< Gezondheidscentrum de Nassau gaat verhuizen!