DIRECTE TOEGANKELIJKHEID LOGOPEDIE (DTL)

24 Mei, 2024 02:36

Per 1-9-1011  kunt u zonder verwijzing naar de logopedist. De logopedisten van DE PRAATMAAT GROEP en LOGO-FLEX zijn DTL gecertificeerd.

Wat is DTL? 
DTL: Het recht van de patient om naar de logopedist te gaan voor een logopedische behandeling, zonder de verplichting van een verwijzing van een arts. Voorheen werd logopedisch hulp uitsluitend vergoed door de zorgverzeraar  op basis vaneen geldige machtiging/verwijzing voor logopedie.

Hoe werkt het: 
Als een cliënt zonder verwijzing van een arts bij de logopedist binnenkomt, zal deze de cliënt bij binnenkomst screenen. Tijdens deze screening bepaalt de logopedist of de cliënt met zijn hulpvraag thuishoort bij de logopedist, deze screening vindt plaats voorafgaand aan de intake. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL, om zeker te zijn van de vergoeding door de zorgverzekeraar adviseren wij u vooralsnog een “verwijsbrief voor logopedie’’ bij de huisarts te vragen.

Heeft u vragen mbt DTL of  de vergoeding van logopedie, mail ons aanmelden@depraatmaatgroep.nl.

 

< Gezondheidscentrum de Nassau gaat verhuizen!