"Bezuiniging op logopedie kost maatschappij geld"

20 Juli, 2024 07:55

26 september 2012

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie reageert verbijsterd op het voornemen om logopedie voor kinderen nagenoeg te schrappen uit het basispakket.

Volgens de NVLF is de bezuiniging van 60 miljoen euro ondoordacht en kost dit de maatschappij uiteindelijk geld.

38 tot 115 miljoen

De NVLF baseert zich op een  onderzoek dat is uitgevoerd door SEO . De onderzoekers maakten een kosten-batenanalyse waarin zij maatschappelijke effecten uitdrukken in geld. SEO becijferde dat logopedische behandeling van kinderen jaarlijks 38 tot 115 miljoen euro oplevert voor de samenleving. Jaarlijks krijgen 159.000 kinderen onder de 15 jaar logopedie voor hun spraak- of taalstoornis. Deze kinderen gaan erop vooruit wanneer ze logopedie ontvangen. Zij scoren beter op taaltesten en hebben als gevolg daarvan meer kans op een hoger loon en een betere kwaliteit van leven.

Minder speciaal onderwijs

NVLF-voorzitter Theo de Koning: ‘Kinderen met logopedie hebben dertig procent minder speciaal onderwijs nodig en ontwikkelen zich beter, waardoor zij later beter presteren op de werkvloer. De investering betaalt zich meer dan uit.’ (Zorgvisie- Carina van Aartsen ) Foto: NVLF

Wat heeft de NVLF gedaan? 
Op de NVLF homepage staat de samenvatting van het rapport te lezen in een prezi.

Er is een Twitter over geplaatst.

Op het video-kanaal en Facebook is de video-reactie van de NVLF-voorzitter geplaatst.

 

Hoort zegt het voort, samen sterk!

 

Ruud Nannes

PR/Communicatie

 

ederlandse ereniging voor ogopedie en oniatrie 

:  0348-457083 
: 06-20257571 
:  0348-418290 
r.nannes@nvlf.nl

L: Linked in

T: Twitter

< Gezondheidscentrum de Nassau gaat verhuizen!