Logopedie vergroot het effect van VVE

3 Maart, 2015 15:41

De vroeg- en voorschoolse educatie (vve) kan meer bereiken als er logopedisten worden ingezet in de kinderopvang. Dat zegt NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten. Logopedisten willen graag meer samenwerken met de kinderopvang.

Volgens de NVLF worden achterstanden zo niet alleen efficiënter opgelost maar kunnen taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen in veel gevallen ook voorkomen worden. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Vijf tot vijftien procent van alle peuters en kleuters in Nederland heeft problemen met hun spraak en/of taal”, schrijft de NVLF in een brief aan de Tweede Kamer. Voor deze kinderen is de vve in het leven geroepen: speciale groepen in de kinderopvang waarin extra aandacht wordt besteed aan taal zodat kinderen niet met een achterstand aan de basisschool beginnen. Volgens de beroepsvereniging is de inzet van preventieve logopedie onmisbaar daarin. Alleen dan kunnen taalstoornissen en problemen in de communicatie op tijd worden herkend en aangepakt.

De NVLF vindt dat de overheid de gemeente Zaanstad als landelijk voorbeeld moet stellen. Daar krijgen alle pediagogisch medewerkers een training in taal en vve van logopedisten van de GGD. Volgens de vereniging is werken de pedagogisch medewerkers die de training hebben gevolgd bewuster met taal en kunnen zij beter inspelen op het taalniveau van individuele kinderen.

Nu is het nog verre van gewoon dat logopedisten samenwerken met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De vereniging hoopt dat hier snel verandering in komt.

Lees meer op: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/kinderopvang/nieuws/26445-logopedie-vergroot-effect-van-vroeg-en-voorschoolse-educatie.html

 

 

< Logopedie bij eetproblemen In elke klas twee kinderen met ernstig taalprobleem >