In elke klas twee kinderen met ernstig taalprobleem

3 Maart, 2015 15:38

In elke klas zitten gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit onzichtbare probleem moet en kan veel sneller worden gesignaleerd.

In iedere schoolklas met dertig leerlingen zitten in Nederland twee kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze onzichtbare handicap is een ontwikkelingsstoornis, net zoals dyslexie of ADHD. Een taalontwikkelingsstoornis is dus iets anders dan een gemakkelijker op te lossen taalachterstand. Deze laatste wordt simpelweg veroorzaakt door te weinig taalinput, bijvoorbeeld omdat thuis een andere taal wordt gesproken. Het grootste probleem: TOS wordt te weinig en te laat gesignaleerd.

CIJFERS

5 tot 7 procent van de kinderen in ons land hebben een taalontwikkelingsstoornis. Er zijn net zo veel kinderen met een fors taalprobleem als met ADHD en zeven keer zo veel als met autisme.
Om aandacht te vragen voor het probleem van ‘TOS-kinderen’ trekt de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) vrijdag, op de Europese dag van de Logopedie, uitdrukkelijk aan de bel. ,,Er is veel onwetendheid”, signaleert NVLF. ,,Dat geldt zowel voor ouders als voor leerkrachten.”

VERGETEN

Prof. dr. Ellen Gerrits, sinds september hoogleraar op de leerstoel Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht: ,,De overheid zet zich in om taalachterstanden weg te werken bij kinderen van laagopgeleide ouders. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis worden vaak vergeten. Die horen zorg te krijgen - bijvoorbeeld logopedische behandeling, - en hebben onvoldoende baat bij extra taallessen.”

Lees reacties en meer op: http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/03/in-elke-klas-twee-kinderen-met-ernstig-taalprobleem

< Logopedie vergroot het effect van VVE TOS >