Campagne TOS, Europese dag van de logopedie 2015

3 Maart, 2015 15:45

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt vaker voor dan autisme of ADHD: 5% tot 7% van alle kinderen in Nederland heeft een TOS. Een kind met TOS heeft hier zijn hele leven mee te maken, waardoor het van groot belang is dit zo vroeg mogelijk te signaleren.

Tijdig beginnen met de behandeling kan leer-, gedrags- en maatschappelijke problemen voorkomen. Met diverse acties via krant en tv wordt TOS onder de aandacht gebracht zodat de signalen van TOS tijdig worden herkend. Welke stappen kan je als ouder nemen om tot de juiste diagnose en behandeling te komen.

ENKELE SIGNALEN BIJ BABY’S

  • Brabbelt niet of weinig gevarieerd
  • Is opvallend stil tijdens het spelen
  • Zegt en begrijpt weinig woordjes
  • Is snel boos of verdrietig als je hem niet begrijpt

ENKELE SIGNALEN BIJ PEUTERS

  • Maakt nog geen duidelijke zinnen
  • Is moeilijk te verstaan
  • Brabbelt nog veel en heeft een eigen taaltje
  • Er is nog geen gesprekje mogelijk
  • Voor meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen, zie de website www.kindentaal.nl

MEERTALIGHEID
De thuissituatie en de cultuur hebben invloed op de taalontwikkeling. De omgeving waarin een kind opgroeit is bepalend voor het aanleren van de moedertaal. Dit heeft zijn weerslag op het leren van een tweede of derde taal. Een goede basis in de thuistaal is belangrijk voor de verwerving van het Nederlands. De campagne Meertaligheid legt uit waar je als ouder op kunt letten als je kind met meerdere talen in aanraking komt.

Voor meer informatie over meertaligheid, zie de website Kindentaal/Meertaligheid.

< Signalen voor heen taaontwikkelingsstoornis (TOS) bij baby’s en Peuters Logopedie bij eetproblemen >