Medewerkers

Naam Vakgebied
Loes Arts Allround logopedist, specialisaties: OMFT, preverbale logopedie, manuele facilitatie, Stemtherapie, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Jamila Azmaa Allround logopedist, specialisaties: OMFT, preverbale logopedie
Sanne Bakering Allround logopedist, specialisaties: OMFT, Taal in Blokjes, Lax Vox, Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Rosa van Bemmelen Allround logopedist en taal- spraakpatholoog, specialisaties: Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Charlotte Betten Allround logopedist, specialisaties: Volwassenen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en volwassenen met Parkinson/ALS, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Annemieke Bloedjes Allround logopedist
Irema Blokzijl-Kroeze Allround logopedist, specialisaties: Hodson en Paden/ Metaphon, taalproblemen - OMFT, preverbale logopedie, Dysfagie bij volwassenen, Richtlijn stotteren bij kinderen, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Eline Boers Allround logopedist, specialisaties: Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, Richtlijn stotteren bij kinderen
Marije van den Bosch-van Bemmel Allround logopedist, specialisaties: gebarentaal NGT/NMG, summerschool Speech production disorders, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip.
Renske Brandenburg Allround logopedist
Christine van den Brink Allround logopedist, specialisaties:Cursus ‘Autisme Spectrum Stoornissen & ADHD’, Cursus ‘Nederlands ondersteund met gebaren 1’, Cursus ‘Nederlands ondersteund met gebaren 2, Cursus ‘Tarsp’, Cursus ‘Logopedie & ADHD’, Cursus ‘SpeelTaal’, Cursus ‘Kinderpsychiatrische beelden in het SO’: Angststoornissen bij kinderen/Depressie, ADHD, Autisme, Agressie: ODD en CD, Hechtingsproblematiek BAO, Cursus CELF-4 en Denkstimulerende Gespreksmethodiek, Cursus ‘ComVoor’; een instrument ter indicatiestelling van ondersteunende communicatie bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, Cursus ‘Zo leren kinderen lezen & spellen’ - Jose Schraven, Symposium ‘Auditieve verwerkingsproblemen; wetenschap en praktijk’, Workshop ‘Babygebaren’, Cursus ‘Beeldschrift lezen’ - Trijntje de Wit, Cursus ‘Stemtherapie bij kinderen’, Cursus ‘Incura EPD', Workshop ‘Richtlijn Verslaglegging Incura EPD’, Workshop ‘OMFT', Cursus 'Therapie bij stemstoornissen'.
Anouk den Broeder Allround logopedist, specialisaties: preverbale logopedie en klinisch linguïst, stemtherapie, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Aafke Dek-Crockett Allround logopedist, specialisaties: Hanen cursus voor leerkrachten, 'Learning Language and Loving it', Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Francien van Dijk Allround logopedist, Klinisch linguïst, specialisaties: afasie, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Ineke Duizendstra allround logopedist, specialisaties: OMFT, spraak-taalproblematiek, spel in de logopedie, spraakafzien, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Monica Ederveen-Kauffeld Allround logopedist, specialisaties: Nederlandse Gebarentaal (NGT), Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL), Master Special Educational Needs; Gedragsspecialist (Autisme Spectrum Stoornissen, het jonge risicokind, communicatiebeperkingen, Oplossingsgerichte Coaching), Taalstoornissen en Meertaligheid, Oro-myofunctionele therapie (OMFT), PROMPT-1, Spellen met Specht dyslexiebehandelaar basisonderwijs in de eerste lijn, Stemtherapie
Janneke Evers-Flim Allround logopedist
Tanja de Gelder-Vuyk Allround logopedist, specialisaties:Logopedie bij leer-/ontwikkelings- en /of gedragsproblemen , OMFT, ADHD, Autisme, Fonologische articulatie problemen, Metaphon TOLK, DGM, 'ComVoor': een instrument ter indicatiestelling van ondersteunende communicatie bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, Zo leer je kinderen lezen en spellen José Schraven, Module Kinder- en jeugdpsychatrie, Coachen van stagiaires, Dyslexie, onderzoek en behandeling, Taal en spraak 0-19 jaar, preverbale logopedie, Stemtherapie, Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Richtlijn stotteren bij kinderen, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren.
Marieke Gerrits Allround logopedist, taalwetenschapper. specialisaties: NL Training, DTL, Taalstoornissen bij meertalige kinderen, Nederlandse Gebarentaal, OMFT, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Majorie Hartman Allround logopedist, specialisaties: Logopedie bij jonge kinderen, schisis bij kinderen, dysfatische ontwikkeling, stemtherapie bij kinderen, metaphon/ hodson en paden, omft
Marieke Hordijk Allround logopedist
Kim van den Hurk Allround logopedist, specialisaties: OMFT, NT2, Metaphon/ Hodson & Paden, Online Logopedie, preverbale logopedie, spel in de logopedie, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Gabrielle Huijsman Allround logopedist, specialisaties: OMFT, preverbale logopedie, Stemtherapie, Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Sandra van der Kamp- van Tuil Allround logopedist, specialisaties: Prelogopedie, OMFT, Metaphon/Hodson en Paden en Logopedie bij kinderen met een complexere stoornis, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Emmelien Kingma Allround logopedist, specialisaties: Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Alinda Koopman- van der Cingel Allround logopedist, Stemtherapie
Sophie van Kooten Allround logopedist, specialisaties: Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Femke Leek Allround logopedist, specialisaties: OMFT, preverbale logopedie, PROMPT 1, Fonologische vaardigheden, Stemtherapie, Afasie, Spraak en slikproblematiek, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’.
Dewi Linthorst Allround logopedist, specialisaties: Workshop Minimale Paren, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Molin van der Luit Allround logopedist, specialisaties: Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, Richtlijn stotteren bij kinderen
Nathalie Meuleman-Rijke Allround logopedist, specialisaties: TOS OMFT, preverbale logopedie, Metaphon/Hodson & Paden en update stotteren, logopedie en richtlijn, Stemtherapie, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Laura Molenaar Allround logopedist, specialisaties: werkgeheugen en auditieve verwerkingsproblemen, Stemtherapie, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Marsha Mulder Allround logopedist, specialisaties: OMFT, stotteren bij jongen kinderen, Lax vox, meertaligheid, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren.
Marije Mulder-van Polen Allround logopedist, specialisaties: ESM en OMFT, preverbale logopedie, PROMPT 1, Stemtherapie, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Iris Pelgrim Allround logopedist. specialisaties: OMFT, preverbale logopedie, Stemtherapie, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Danielle Pouw Allround logopedist, specialisaties: Taal- en spraak Pathologie, OMFT, TOLK, Logopedie bij jonge kinderen met gedragsproblemen, Lees- en spellings problemen, preverbale logopedie, spraak- en taalpatholoog, Stemtherapie, Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Manon Reij Allround logopedist, specialisaties:   Gebarentaal voor algemeen belangstellenden AB1 ,Minor Management in de Gezondheidszorg, stotteren in het speciaal onderwijs, hyperventilatieklachten en disfunctioneel ademen, van spreken naar zingen en andersom , stemtherapie bij beroepssprekers, Adem, stem en expressie, Cursus Turks voor beginners (niveau A1), Leespraat: een integrale methode voor het leren lezen én leren praten, Cursus Turks 2, DTL NVLF, Dyslexie in het primair onderwijs, ONL-training: partner bij dyslexie, Stemtherapie, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Rianne Riphagen Allround logopedist, specialisaties: OMFT, Lees- en spellingsproblemen, Stemtherapie, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Carlijn te Selle Allround logopedist, specialisaties: Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Nicolien Sessink-Pot Allround logopedist, specialisaties: Logopedie bij jonge kinderen met leer-/ontwikklings- en of gedragsprobelemen, OMFT, Lees- en spellingsproblemen, preverbale logopedie, Workshop Minimale Paren, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren.
Berlinda van der Sloot Allround logopedist/praktijkhouder, specialisaties: Preventieve logopedie 0-6 jaar, Logopedie bij kinderen met leer-/ontwikklings-/ opvoedings- en/ of gedragsproblemen, Pre-logopedie, Logopedie bij Down en RETT , SI, OMFT, Stotteren/broddelen bij kinderen en volwassenen, Stem bij kinderen en volwassenen, TOLK, Dyslexie, Autisme, Verbale ontwikkelingsdyspraxie, Fonologische articulatie problemen
Jorieke van der Steege Allround logopedist, specialisaties: Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Anita Straalman Allround logopedist, specialisaties: DTL gecertificeerd, lees- en spellingsproblemen, dyslexie specilaist i.o, Stemtherapie, Workshop Minimale Paren, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Nancy Suurd Allround logopedist, specialisaties: Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Lisanne Teeuwsen Allround logopedist, specialisaties: Lees- en spellingsproblemen, Stemtherapie, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Janine Tijhuis - Langenhof Allround logopedist, specialisaties: Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Lotte Toonen Allround logopedist, specialisaties: Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Kelly Trenning Allround logopedist, specialisaties: mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Melissa van der Vegt Allround logopedist, specialisaties: Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Sjaranne Vreeburg Allround logopedist, specialisaties: OMFT, Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Neelke Westland- van Oene Allround logopedist, specialisaties: OMFT, preverbale logopedie, Dyslexiebehandelaar, Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip
Wendy Wingender Allround logopedist, specialisaties: Stemtherapie, Dysfagie bij volwassenen, Workshop Minimale Paren, Auditieve verwerkingsproblemen, fonologische vaardigheden en tekstbegrip, mixcursus ‘Inzicht in ASS & ASS ervaren en verklaren’
Iris van der Zalm Allround logopedist, specialisaties: Neurologische stoornissen bij volwassenen. Prelogopedie. OMFT.